เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ

เกี่ยวกับ

ภาพรวมของโครงการ

ประวัติความเป็นมาของโครงการและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

RFJ เป็นโครงการเงินรางวัลด้านความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายปี 1984 เพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน 98-533 (ระบุอยู่ในประมวลกฎหมายสหรัฐฯ 22 U.S.C. § 2708) ภารกิจของ RFJ ซึ่งบริหารงานโดยสำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คือการเสนอเงินรางวัลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยปกป้องชีวิตคนอเมริกันและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และช่วยส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

ตั้งแต่ปี 1984 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ขยายอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของโครงการ RFJ เพื่อให้รางวัลตอบแทนสำหรับข้อมูลในสี่เรื่องใหญ่ๆ:

 • การก่อการร้าย สำหรับข้อมูลที่:
  • นำไปสู่การจับกุมหรือการพิพากษาลงโทษผู้ใดที่วางแผน ดำเนินการ ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสหรัฐฯ ทั้งในสหรัฐฯ หรือในต่างประเทศ
  • ป้องกันการกระทำดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่แรก
  • ระบุตัวหรือที่อยู่ของผู้นำกลุ่มก่อการร้ายคนสำคัญ หรือ
  • ขัดขวางกลไกทางการเงินขององค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการขัดขวางเครือข่ายการลักพาตัวและเหตุการณ์ลักพาตัวที่ช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรดังกล่าว
 • การแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างชาติ สำหรับข้อมูลซึ่ง:
  • นำไปสู่การระบุตัวหรือที่ตั้งของบุคคลต่างชาติใดๆ ผู้เคยเกี่ยวข้องอย่างจงใจ หรือกำลังเกี่ยวข้องกับการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างชาติ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายเรื่องสิทธิในการออกเสียง หรือกฎหมายเรื่องการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการเลือกตั้ง หรือกิจกรรมดังกล่าวที่ทำโดยบุคคลใดซี่งเป็นตัวแทนของ หรือดำเนินการในนามของ หรือโดยการประสานงานกับรัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรอาชญากรรม
  • นำไปสู่การป้องกัน การขัดขวาง หรือการคลี่คลายการกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งโดยต่างชาติอย่างได้ผลดี
 • กิจกรรมทางไซเบอร์ที่มุ่งร้าย สำหรับข้อมูลที่:
  • ระบุตัวหรือที่อยู่ของบุคคลใดๆ ผู้ซึ่ง ขณะที่กระทำการตามคำสั่งของ หรือภายใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างชาติ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (“CFAA”) 18 U.S.C. § 1030 และเรื่องนี้รวมถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างชาติด้วย
 • เกาหลีเหนือ สำหรับข้อมูลที่:
  • ขัดขวางกลไกทางการเงินของบุคคลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบางอย่างที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ หรือ
  • ระบุตัวหรือที่อยู่ของบุคคลใดๆ ผู้ซึ่ง ขณะที่กระทำการตามคำสั่งของ หรือภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (“CFAA”) 18 U.S.C. § 1030 และเรื่องนี้รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ และการล่วงล้ำเข้าไปในระบบต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย

การประกาศการให้เงินรางวัล

เมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติการเสนอให้เงินรางวัลแล้ว RFJ จะประกาศเรื่องนี้และติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งโซเซียลมีเดีย แอพพลิเคชั่นโซเซียลแซท และสื่อในรูปแบบเดิม

การดำเนินการกับข้อมูลที่ให้เบาะแส

คำประกาศของ RFJ แนะนำให้บุคคลต่างๆ พิมพ์ส่งข้อมูลไปยังช่องทางการรับเบาะแสที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่ง RFJ จัดทำขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่นการส่งข้อความเข้ารหัสซึ่งมีอยู่อย่างแพร่หลาย ที่รวมทั้ง Signal, Telegram และ WhatsApp บุคคลต่างๆ ยังสามารถส่งข้อมูลทางอีเมลและบัญชีโซเซียลมีเดียต่างๆ ได้
RFJ จะส่งต่อข้อมูลเบาะแสที่เหมาะสมไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย

การจ่ายเงินรางวัล

หากข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข่าวทำให้เกิดผลในทางบวก หน่วยงานสืบสวนของสหรัฐฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับกรณีนั้นอาจตัดสินใจเสนอให้ผู้แจ้งข่าวได้รับเงินรางวัล คณะกรรมการระหว่างหน่วยงานจะพิจารณาการเสนอชื่อเพื่อรับเงินรางวัลดังกล่าว และหลังจากนั้นจะเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลหรือไม่

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาในปี 1984 โครงการดังกล่าวได้จ่ายเงินรางวัลไปแล้วมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์แก่บุคคลต่างๆ กว่า 125 รายทั่วโลกผู้ให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งช่วยคลี่คลายภัยคุกคามต่างๆ ต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

การให้เบาะแส

ทำในส่วนของท่าน ทำให้โลกปลอดภัยมากขึ้น

มีหลายวิธีที่จะให้เบาะแส

ท่านอาจเลือกจากหลายแพลตฟอร์มและติดต่อเราในภาษาต่างๆ เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ เราขอให้ท่านระบุข้อมูลของท่านอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบุชื่อของท่าน สถานที่อยู่ และภาษาที่ต้องการใช้ และอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น รูปถ่าย วีดิโอ และเอกสารที่สนับสนุนข้อมูลของท่าน ตัวแทนของ RFJ จะติดต่อกับท่านโดยไม่ชักช้า โปรดอดทนรอเนื่องจาก RFJ อ่านทุกเบาะแสที่เราได้รับ

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น Signal ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น เทเลแกรม ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเยี่ยมชมช่องแนะนำการรายงานเบาะแสซึ่งใช้เบราว์เซอร์ TOR ได้ที่:
he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content